Salgs- og leveringsbetingelse

Generelle salgs- og leveringsbetingelser.
Alle priser er ex moms
Betalingsbetingelser, netto kontant hvis ikke andet er aftalt
Prisregulering foretages årligt i marts måned med 3 %
Opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage

Ved aftale indgåelse fremsendes specifik samarbejdsaftale, der definerer kundeforholdet på følgende område:
-Hvem er aftalen indgået mellem (firma med CVR-nummer)
-Kontakt personer og kontakt information (e-mail, mobilnummer etc.)
-Dato, start dato samt angivelse af antal ugedage, samt evt. prøveperiode
-Antal kuverter, samt hvilken ugedag kunden melder ændringer på
-Produktbeskrivelse og information om type af emballage, lev. af kage, evt. frugt og dressinger m.m.
-Økonomi, pris pr. kuvert
-Reklamation skal ske skriftligt til Power Food
-Fakturerings- og betalingsbetingelser
-Der evalueres løbende på samarbejdet og Power Food besøger kunden efter aftalt besøgsfrekvens
-Værneting er Roskilde